Η Ιρλανδία και το Τέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Ιρλανδική Ανάμειξη στον Αγώνα της ΕΟΚΑ

O'Shea, Helen (2023). Η Ιρλανδία και το Τέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Ιρλανδική Ανάμειξη στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Nicosia: Aigaion.

URL: https://toerma.com/product/i-irlandia-kai-to-telos...

Abstract

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια περιπτωσιολογική μελέτη της ιρλανδικής συμμετοχής στους θεσμούς της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η συγκεκριμένη πτυχή της ιρλανδικής ιστορίας εξετάζεται με επίκεντρο την περίπτωση της Κύπρου και την ανάμειξη των Ιρλανδών αξιωματούχων και στρατιωτικών καθ’ όλη τη διάρκεια της βρετανικής κυριαρχίας. Ως άξονας της μελέτης της Δρος Helen O’Shea λειτουργεί η περίοδος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-1959).

Πέραν των σχετικών με την Ιρλανδία στοιχείων που φέρνει στο φως η συγγραφέας, αναδεικνύει πολλές άγνωστες πτυχές της κυπριακής ιστορίας της περιόδου 1878-1959.

Πώς συνέτειναν διαχρονικά στην προώθηση του εθνικού αιτήματος των Ελλήνων της Κύπρου διάφοροι Ιρλανδοί φιλέλληνες; Ποια ήταν η στάση του ιρλανδικού Τύπου; Πώς συνδέθηκαν οι πολιτικο-θρησκευτικές σκοπιμότητες και τα ψυχροπολεμικά συμφέροντα με τον κυπριακό αγώνα; Τι στάση τήρησαν οι Ιρλανδοί αντιπρόσωποι σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς έναντι των κυπριακών αξιώσεων; Ποια στάση τήρησαν οι Ιρλανδοί αξιωματούχοι που στελέχωσαν τους αποικιακούς μηχανισμούς της Κύπρου και πώς αντιμετώπισαν την κυπριακή εξέγερση οι στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στο νησί; Και, εν τέλει, σε ποιο βαθμό επηρέασε το ζήτημα της ιρλανδικής διχοτόμησης την πρόσληψη των κυπριακών διεκδικήσεων;

Τα πιο πάνω είναι μερικά από τα βασικά ερωτήματα, στα οποία απαντά η Δρ Helen O’Shea με την ανά χείρας έκδοση.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Viewing alternatives

No digital document available to download for this item

Item Actions

Export

About