Promovarea abilităților transversale prin școlarizarea deschisă cu ajutorul cadrului CARE-KNOW-DO pentru educație durabilă: un studiu transnațional pe scară largă.

Okada, Alexandra; Panselinas, Giorgios; Bizoi, Mihai; Malagrida, Rosina and Torres, Patricia (2024). Promovarea abilităților transversale prin școlarizarea deschisă cu ajutorul cadrului CARE-KNOW-DO pentru educație durabilă: un studiu transnațional pe scară largă. Sustainability, 16(1) (In Press).

Abstract

Acest amplu studiu transnațional investighează dezvoltarea abilităților transversale în contextul școlarizării deschise — o abordare educațională care integrează școli, universități și comunități pentru a aborda provocări reale ale lumii — prin intermediul cadrului CARE-KNOW-DO. Utilizând o abordare mixtă în cinci țări, această cercetare folosește un instrument nou de auto-raportare, validat pentru a evalua percepțiile a 12,074 de studenți defavorizați referitoare la experiențele lor de învățare în medii de școlarizare deschisă. O analiză factorială exploratorie ne-a permis să investigăm perspectivele cantitative asupra dezvoltării abilităților studenților, în timp ce analiza tematică a rapoartelor a 20 de profesori a contribuit cu profunzime calitativă. Studiul a identificat șase abilități transversale critice: auto-inițiativă, rezolvarea problemelor, angajamentul emoțional, cetățenia științifică, învățarea autentică și perspectivele viitoare. S-au găsit variații semnificative geografice, de gen și legate de vârstă, cu disparități notabile în percepțiile abilităților printre studenții non-binari, indicând necesitatea unui suport educațional mai inclusiv. Toate țările au arătat niveluri ridicate de abilități transversale percepute, conducând cu 83% dintre studenții greci și 80% dintre studenții brazilieni, comparativ cu 64% în România și Marea Britanie, și 62% în Spania. Tendințele sugerează că elevii de liceu manifestă o cetățenie globală și învățare autentică mai puternice, deși raportează o încredere mai mică în rezolvarea problemelor și auto-inițiativă decât omologii lor din ciclul primar. Aceste constatări, văzute alături de 12 competențe de predare dezvăluite prin analiză tematică, subliniază eficacitatea școlarizării deschise, care este insuficient explorată în cultivarea abilităților cheie și solicită inovații pedagogice care integrează probleme din viața reală în programa școlară. Studiul contribuie la literatură demonstrând aplicabilitatea în lumea reală a cadrului CARE-KNOW-DO pentru practica și politica educațională orientate spre echitate și sustenabilitate. Analiza noastră comparativă a dezvoltării abilităților în diverse populații de studenți, precum și competențele de predare, avansează și mai mult discursul privind îmbunătățirea educației din secolul XXI

Viewing alternatives

Download history

Item Actions

Export

About