A magyar forradalom új megközelítésben: az ipari munkásság, a szocializmus széthullása és rekonstrukciója, 1953-1958

Pittaway, Mark (2006). A magyar forradalom új megközelítésben: az ipari munkásság, a szocializmus széthullása és rekonstrukciója, 1953-1958. Eszmélet(72) pp. 11–31.

URL: http://www.eszmelet.hu/#toc1

Abstract

1956-ról majdnem minden társadalmi csoportnak megvan a maga mítosza. A szerz? arra tesz kísérletet, hogy a levéltári források tükrében tárja fel a forradalom társadalmi gyökereit, illetve megmutassa, milyen okok miatt fordultak szembe a munkástömegek a rendszer politikájával. A tanulmány érdeme, hogy vizsgálja a munkásság bels? tagozódását, s bemutatja, hogy eltér? okok motiválták a bejárókat és a városi munkásokat, illetve az id?sebb, elit szakmunkásréteget és a periférián lev? munkásfiatalokat. A széles kör? elégedetlenség a Rákosi-rendszerben a munkásokat sújtó nyomorból (is) fakadt. Gazdasági követeléseik teljesítése így lényegesen hozzájárult a Kádár-rendszer viszonylag gyors konszolidációjához.

Viewing alternatives

Download history

Item Actions

Export

About