Μικρές ιστορίες θρήνου και μνήμης στο διαδίκτυο
[Small stories of mourning and remembrance in online contexts]

Giaxoglou, Korina (2022). Μικρές ιστορίες θρήνου και μνήμης στο διαδίκτυο
[Small stories of mourning and remembrance in online contexts].
In: Kakavoulia, Maria and Politis, Periklis eds. ΑΦΗΓΗΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ [Narrative: An interdisciplinary approach]. Athens: Gutenberg.

Abstract

Η αφηγηματική προσέγγιση των μικρών ιστοριών (small stories) έδωσε το έναυσμα να μελετηθούν μη τυπικές μορφές εξιστόρησης της προσωπικής και συναισθηματικής εμπειρίας ως μία ανοιχτή, διαδραστική διαδικασία, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συγκρότηση των ταυτοτήτων των αφηγητών αλλά και των (συν) αφηγητών τους. Η προσέγγιση αυτή έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στη μελέτη της συμμετοχικής επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Georgakopoulou 2016a) και κυρίως σε (συν)αφηγήσεις της καθημερινότητας (Page 2012, Georgalou 2017).

Σε αυτό το κεφάλαιο εκτείνουμε την εφαρμογή του ερευνητικού σχήματος των μικρών ιστοριών σε πρακτικές συμμετοχικής επικοινωνίας στο διαδίκτυο που σχετίζονται με τον θάνατο ενός δημοφιλούς προσώπου. Εξετάζουμε, ειδικότερα, τις αντιδράσεις για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη (1983-2016) στην επίσημη Σελίδα Facebook των θαυμαστών/τριών του. Όπως θα δείξουμε, ο δημόσιος θρήνος για τον τραγουδιστή εκφέρεται μέσα από την ανάληψη και ανάθεση μικρο-αφηγηματικών στάσεων (narrative stance-taking, Georgakopoulou 2016) στον τραγουδιστή, το έργο του και την απώλειά του. Με αυτό τον τρόπο, τόσο οι διαχειριστές όσο και οι συμμετέχοντες στη Σελίδα συμμετέχουν στην πολυ-ιστόρηση (poly-storying, Georgakopoulou & Giaxoglou 2018) της ζωντανής μνήμης του δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά και στη συγκρότηση της ταυτότητάς τους ως λάτρεις του τραγουδιστή και των τραγουδιών του. Το κεφάλαιο επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο των μικρών ιστοριών στη διαδικτυακή επικοινωνία τόσο γύρω από εφήμερες στιγμές της καθημερινής ζωής, αλλά και γεγονότα θανάτου και δημόσιου θρήνου.

Viewing alternatives

Download history

Item Actions

Export

About