Balance scientific and ethical concerns to achieve a nuanced perspective on ‘blood amber’

Shi, Chao; Cai, Hao-hong; Jiang, Ri-xin; Wang, Shuo; Engel, Michael S.; Yuan, Ji; Bai, Ming; Yang, Ding; Long, Chun-lin; Zhao, Zun-tian; Zhang, Dian-xiang; Zhang, Xian-chun; Peng, Hua; Wang, Yong-dong and Spicer, Robert A. (2021). Balance scientific and ethical concerns to achieve a nuanced perspective on ‘blood amber’. Nature Ecology & Evolution, 5(6) pp. 705–706.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-021-01479-z

Viewing alternatives

Metrics

Public Attention

Altmetrics from Altmetric

Number of Citations

Citations from Dimensions
No digital document available to download for this item

Item Actions

Export

About