Τυπική αφηγηματική δομή και παραλλαγές στα μανιάτικα μοιρολόγια
[Typical narrative structure and variations in Maniat laments]

Giaxoglou, Korina (2007). Τυπική αφηγηματική δομή και παραλλαγές στα μανιάτικα μοιρολόγια
[Typical narrative structure and variations in Maniat laments].
In: Proceedings of the 3rd Athens Postgraduate Conference (Lavidas, N.; Nouhoutidou, E.; Sionti, M.; Sifaki, E.; Dimtsa, A.; Bobota, M.; Varvarigou, P. and Chatzigeorgiou, P. eds.), National and Kapodistrian University of Athens, Athens.

Abstract

The metadiscursive concept of genre (which assumes the concept of performance) is central in studies of oral poetics. Bauman (2004: 3) defines genre as ‘the constellation of systemically related, co-occurent formal features and structures that serves as an orienting framework for the production and reception of discourse’. This definition of genre offers the possibility of a dynamic textual approach of performances, emphasising the aligning of each text to past and future texts through the conventional use of typical correlates.

The aim of this presentation is to describe the prototypical narrative structure of the Maniat lament genre, considered as a routinized vehicle for the encoding and expression of particular orders of knowledge and experience (cf. Bauman 2004). As it will be shown, the narrative structures of the Maniat lament and their variations contribute to the formation of intertextual relations, orienting the production and reception of each performance within a ritual-narrative continuum (cf. Ochs and Capps 2001).

Viewing alternatives

Download history

Item Actions

Export

About