Deti ako autori vlastnych kniziek na ipadoch: Hl'Adanie strednej cesty(Children as authors of their own iPad books: searching for a balance

Kucirkova, Natalia; Messer, David and Sheehy, Kieron (2012). Deti ako autori vlastnych kniziek na ipadoch: Hl'Adanie strednej cesty(Children as authors of their own iPad books: searching for a balance. In: Miňová, Monika ed. Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. Presove, Slovakia: Presovska univerzita v Presove, Pedagogic fakulta. Slovensky vybor Svetovej organizacie pre predskolsku vychovu, pp. 285–298.

URL: http://sun.pf.unipo.sk/omep/wp-content/uploads/201...

Abstract

V tomto článku opisujeme potenciál iPad aplikácikií ako spojit’ dve často diametrálne rozličné zámery akademického a pedagogického sveta ohl’adne technológií v predprimárnom vzdelávaní. V článku sa zameriavame na konkrétnu iPad aplikáciu Our Story, ako novú platformu a formu vlastno-ručne vyrobených knižiek. Príbehy vytvorenés Our Story sú zákonite multimodálne, otvorené a móžu byt’ tvorené a zdiel’ané v nových časových a priestorových dimenziách. Takéto príbehy tak znázorňujú úzke spojenie medzi formou a obsahom a rôznorodost’ možných ciest k písaniu a čitaniu. V závere vyzdvihujeme potrebu vyrovnaného pristupu ku detským príbehom vytvoreným s Our Story ako i k používaniu nových technológií.

In this article we describe the potential of iPad apps to bring together two disparate academic and pedagogic agendas in relation to the use of new technologies in early childhood education. We discuss the affordances of a particular iPad app -Our Story-to offer a new platform for self-made stories and a new form of children's authorship. Stories made by children with Our Story are by default multimodal and open-ended and are ready to be created and shared across time and space boundaries. As such, the stories epitomise the intimate relationship between content and form and the multitude of possible ways into literacy. We conclude by highlighting the need for fostering a balanced approach when it comes to children's use of Our Story and new technologies more generally.

Viewing alternatives

No digital document available to download for this item

Item Actions

Export

About