Vroomheid en wereldsheid: Johan Radermacher (1538-1617),een humanistisch koopman van de hervormde diaspora

Grell, Ole (2002). Vroomheid en wereldsheid: Johan Radermacher (1538-1617),een humanistisch koopman van de hervormde diaspora. In: ed. Nederland in de wereld: Bronnen en essays. Horizonreeks: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Netherlands: Boom, pp. 157–172.

URL: http://www.boomsun.nl/home/index.html

Abstract

About the book: In 2002 vierde het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis het honderdjarig bestaan van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP). Bij dit jubileum verscheen een bundel van ruim twintig essays waarin de Nederlandse geschiedenis wordt belicht met de uitgaven van het ING als uitgangspunt.
Het overkoepelende thema van de essays is ‘Nederland in de wereld’: de invloed die Nederland buiten zijn landsgrenzen heeft gehad en de soms ingrijpende invloed van die buitenwereld op de Nederlandse geschiedenis. De gebundelde artikelen bestrijken de geschiedenis van Nederland van de opstand der ‘Batavieren’ tot het afscheid van het koloniaal imperium in Indië. Sommige richten zich expliciet op langetermijnprocessen, andere behandelen sprekende thema’s of belangrijke episodes uit de Nederlandse geschiedenis. Zo zijn er bijdragen over de uitvinding van de verrekijker, het reilen en zeilen van de VOC, de zoektocht van Willem van Oranje naar bondgenoten, en het liberalisme van Thorbecke.
De essays zijn geschreven door ter zake kundige historici uit binnen- en buitenland, onder wie Willem Otterspeer, Henk van Nierop, Roelof van Gelder, Willem Frijhoff en Leslie Price. De bundel laat zien wat historici belangrijk vinden aan het verleden van Nederland en hoe zij met hun bronnen omgaan. En passant krijgt de lezer ook een indruk van de rijkdom en veelzijdigheid van de uitgaven van het ING.

Viewing alternatives

No digital document available to download for this item

Item Actions

Export

About