Välfärdssamhället Sverige som förebild – möjligheter och lärdomar

Hanlon, Joseph (2011). Välfärdssamhället Sverige som förebild – möjligheter och lärdomar. In: Nycander, Gunnel Axelsson ed. Pengar i Handen: Sociala Trygghetssystem som Metod för Att Bekämpa Fattigdom och Hunger. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, pp. 49–61.

URL: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=812775

Abstract

För 100 år sedan befann sig Sverige i en situation som mycket liknar många utvecklingsländers situation idag, med utbredd fattigdom, hög barnadödlighet och låg utbildningsnivå i befolkningen. Joseph Hanlon resonerar i denna artikel kring vilken roll de sociala trygghetssystemen har spelat i Sveriges utveckling från fattigt bondesamhälle till framgångsrikt industriland. Han hävdar att den rådande biståndsideologin under de senaste decennierna har motverkat utvecklingen av sociala trygghetssystem i utvecklingsländer. Sverige skulle kunna spela en viktig roll genom att utifrån den egna erfarenheten stödja andra länders strävan att införa sociala trygghetssystem, menar han.

Can Sweden learn from its own history in setting development policy?


Two decades ago, Sweden was a world leader in aid policy, drawing on its own successful development history. Pensions, health care and support for rural cooperatives a century ago promoted industrial development. The key lesson of Swedish history is that cash transfers such as social pensions were not charity or wasted money, they were essential investments in development.

Sweden could take the global lead in promoting cash transfers in developing countries by recognising that cash transfers support private sector development.

Sweden could use its own aid, and its position on the global stage, to encourage cash transfers – and it can use its own experience to point to their success in promoting economic development.

Viewing alternatives

Download history

Item Actions

Export

About