En teoretisk forståelse av samarbeidssynergi

Vangen, Siv and Huxham, Chris (2009). En teoretisk forståelse av samarbeidssynergi. In: Willumsen, Elisabeth ed. Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis. Oslo: Universitetsforlaget Oslo, pp. 67–87.

URL: http://www.universitetsforlaget.no/boker/psykologi...

Abstract

[About the book]

For å lykkes i tverrprofesjonelt samarbeid trenger man kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer. Forfatterne i denne boken bidrar med forskning og erfaringer som kan føre til bedre tverrprofesjonelt samarbeid både i profesjonsutdanningene og i praksisfeltet.


Utdanningene har en viktig oppgave i å utvikle studentenes tverrprofesjonelle kompetanse og gi dem kunnskap og trening i tverrprofesjonelt samarbeid som forberedelse til praksis. Ved å se sammenhengen mellom praksis og utdanning slik forfatterne gjør, utvikles ny kunnskap og mer hensiktsmessige tilnærminger, og temaene beriker hverandre både teoretisk og empirisk.

Det presenteres aktuell nasjonal og internasjonal forskning og det vises oppdaterte forskningsoversikter som er relevante for forskningsbasert undervisning på høgskoler og universiteter.

Viewing alternatives

No digital document available to download for this item

Item Actions

Export

About