The autobiographical writings of Felix and Thomas II Platter: court festivals and commedia dell'arte

Katritzky, M.A. (2004). The autobiographical writings of Felix and Thomas II Platter: court festivals and commedia dell'arte. In: Eversmann, Peter; van Gaal, Rob and van der Zalm, Rob eds. Theaterwetenschap spelenderwijs: theatre studies at play. Amsterdam: Pallas Publications, pp. 34–56.

URL: http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=...

Abstract

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Rob Erenstein noodgedwongen afscheid van de leerstoelgroep Theaterwetenschap in Amsterdam. In 1964 betrad hij, als student Nederlands, voor het eerst het toenmalige Instituut voor Dramatische Kunst. Nu, veertig jaar later, verlaat hij dezelfde opleiding als hoogleraar. De zeventien hier verzamelde opstellen reflecteren zijn brede wetenschappelijk belangstelling. Met name de theatergeschiedenis en de theatericonografie zijn ruim vertegenwoordigd. Alle auteurs is bovendien gevraagd om naast hun wetenschappelijke bijdrage een korte, persoonlijke schets te schrijven. Zonder uitzondering geeft men daarin aan dat Rob Erenstein op de een of andere manier een bron van inspiratie is geweest. Met dit liber amicorum willen zij hem daarvoor danken.

Viewing alternatives

Item Actions

Export

About