The Open UniversitySkip to content
 

Masáž jako prostředek kompenzace změn spojených se stárnutím organismu

Massage as a part of healthy living style when ageing

Jančová, J.; Nováková, P. and Plívová, M. (2008). Masáž jako prostředek kompenzace změn spojených se stárnutím organismu

Massage as a part of healthy living style when ageing.
Rehabilitace a Fyzikální Lékařství, 15(2) pp. 82–88.

URL: http://www.prolekare.cz/en/rehabilitation-physical...
Google Scholar: Look up in Google Scholar

Abstract

Za obecné charakteristiky stárnutí se považují individuální rozdíly v procesu stárnutí mezi jedinci, asynchronnost stárnutí jednotlivých systémů u téhož jedince, a v neposlední řadě involuce, regrese a úbytek struktur a funkcí. Za obecné důsledky stárnutí jsou považovány ztráta rezerv každého orgánu, pokles kompenzačních mechanismů, progresivní pokles somatické a psychické reaktivity a celkově snížená adaptabilita na změny vnějšího i vnitřního prostředí. Mnoho autorů je toho názoru, že kvalitně prožité stáří je závislé na soběstačnosti seniora. V předkládané práci se autorky věnují problematice fyziologických změn u stárnoucího organismu a možnostem jak tento proces ovlivnit pomocí masáží.

General characteristics of aging are often commented as individual differences in aging process, asynchronous aging of functional systems in each and every person, and least but not last the involution and decrease of structures and functions. As general consequences of aging are considered organs reserves loses, decrease of compensatory mechanisms, progressive decrease of physical and psychological reactivity including overwhelmingly decreased adaptability to changes of inner and outer environment. Many authors state that self-efficiency of the elderly is the major condition for active aging and its quality. In present paper the authors deal with massage and its possible outcomes that may influence the aging process.

Item Type: Journal Item
Copyright Holders: 2008 Not known
ISSN: 1211-2658
Keywords: aging; sarcopenia; massage; contraindication of massage
Academic Unit/School: Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies (WELS) > Health, Wellbeing and Social Care > Health and Social Care
Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies (WELS) > Health, Wellbeing and Social Care
Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies (WELS)
Item ID: 41260
Depositing User: Jitka Vseteckova
Date Deposited: 07 Nov 2014 10:21
Last Modified: 07 Dec 2018 10:26
URI: http://oro.open.ac.uk/id/eprint/41260
Share this page:

Actions (login may be required)

Policies | Disclaimer

© The Open University   contact the OU