The Open UniversitySkip to content
 

Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig

NicNeacail, Mairead and MacIver, Matthew eds. (2007). Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig. Policy and Practice in Education. Edinburgh: Dunedin Academic Press.

Google Scholar: Look up in Google Scholar

Abstract

Tha Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig air a bhith a' fàs gu mòr ann an Alba, gu h-àraidh anns na bun-sgoiltean. Tha an leabhar seo a'toirt cunntas air an t-suidheachadh aig deireadh 2006 agus air Achd na Gàidhlig. Tha na caibideilean a'cur FMG ann an co-theacsa eachdraidheil agus a'deanamh coimeas le foghlam cànain anns a'Chuimrigh agus ann an Dùthaich nam Basgach. Gheibhear cunntas ann air mar a tha sgoiltean is ùghdarrasan a'cur FMG an gniomh. Tha luchd-foghlaim a'sgrùdadh cheistean mu dhòighean oideachaidh, ionmhas is eile , a tha a'togail ceann ann an sgoiltean bailse agus dùthcha. Tha ceistean cànain, foghlaim is poilitigs my choinneamh FMG air an deasbad gu fosgailte is air an soilleireachadh.

Item Type: Edited Book
ISBN: 1-903765-58-7, 978-1-903765-58-6
Project Funding Details:
Funded Project NameProject IDFunding Body
Not SetNot SetBòrd na Gàidhlig
Not SetNot SetComhairle nan Leabhraichean
Academic Unit/School: Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies (WELS) > Languages and Applied Linguistics
Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies (WELS)
Research Group: Centre for Research in Education and Educational Technology (CREET)
Language & Literacies
Item ID: 10344
Depositing User: Margaret Nicolson
Date Deposited: 27 Aug 2008 06:10
Last Modified: 07 Dec 2018 09:09
URI: http://oro.open.ac.uk/id/eprint/10344
Share this page:

Actions (login may be required)

Policies | Disclaimer

© The Open University   contact the OU